Maximální velikost tisku 460 x 630 mm.
Maximální velikost materiálu 480 x 650 mm.

Výroba tiskovin ve velkých nákladech

/vizitky, letáky, plakáty, brožury, publikace, knihy, časopisy apod./

Další možné zpracování
:
vazba V1, V8, perforace, bigování, sklady, výsek, násek, průsek, lakování, laminace.

Cena je počítána individuálně dle přesné specifikace zakázky.
Jak zasílat podklady
©2011 Culipress, v:2011-04-10